QuantERA ERA-Net 2023 Yılı Çağrısı Açıldı

QuantERA ERA-Net 2023 Yılı Çağrısı Açıldı

 

QuantERA (The Quantum ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında yürütülmekte olan ve Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK’ın dâhil olduğu bir ERA-NET Projesidir.

Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında desteklenen Kuantum Amiral Gemisi Projesini tamamlayacak araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Tek aşamalı başvuru alınacak QuantERA 2023 Yılı çağrısına sunulacak proje önerileri için oluşturulan proje konsorsiyumunun en az çağrıya katılım sağlayan 3 farklı ülkeden 3 farklı kurumdan oluşması gerekmektedir. Proje Bütçesi Proje Başına 2.500.000 TL’dir. Başvuru için son tarih 11 Mayıs 2023’tür.

 

quantera-ars.jpg (1.33 MB)

HIZLI ERİŞİM