Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) Çağrısı Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Lisans düzeyinde öğrenim gören gençlerin TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerine dahil edilerek Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmelerini sağlamak amacıyla Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başvuruya açılmıştır.

 

STAR programının Lisans çağrısı ile

 

  • Üniversiteye giriş sıralaması 100.000 ve altında yer alan öğrencilerden not ortalaması 2.0 ve üstü olanlar,
  • Üniversiteye giriş sıralaması 100.001 ve 150.000 arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.0 ve üstü olanlar,
  • Üniversiteye giriş sıralaması 150.001 ve 200.000 arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.5 ve üstü olanlar,

şartlarını sağlayan 2000 öğrenci desteklenecektir.

 

STAR programının ARKEOLOJİ çağrısı ile

 

Türkiye’de lisans derecesi veren bir üniversitede;

  • Not ortalaması 2.5 ve üzeri olan,
  • Arkeoloji Bölümü,
  • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünde (4 yıllık)

şartlarını sağlayan 300 öğrencinin Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırma Projesinde görev almaları sağlanacaktır. Proje kapsamında görev alacak öğrenciler alanında uzman bilim insanlarıyla birlikte disiplinlerarası yaklaşımlarla sürdürülen yüzey araştırması çalışmalarına katılım sağlayacaklardır.

 

Daha detaylı bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/star-programi-ile-2300-lisans-ogrencisini-desteklemek-uzere-yeniden-cagriya-cikiyoruz 

 

star-1.png (21.79 MB)

HIZLI ERİŞİM