Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerimizin TÜSEB Proje Başarısı

Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Arş. Gör. Dr. Gökçe Güllü Amuran’ın yürütücü ve Prof. Dr. Mustafa Akkiprik, Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan, Doç. Dr. Olcay Ünver ile Yüksek Lisans Öğrencimiz Büşra Polat’ın araştırmacı olarak yer aldığı “Spinal Musküler Atrofi (Sma) Hastalığına Yönelik Tanı Ve Tarama Kiti Geliştirilmesi” başlıklı projesi “TÜSEB Spinal Müsküler Atrofi (Sma) Hastalığına Yönelik Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı” kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

web.jpg (397 KB)

HIZLI ERİŞİM