Tübitak 1002 Başarısı

Akademisyenimiz Doç. Dr. Harun Yılmaz’ın yürütücülüğünü yapacağı “Selçuklular’dan Osmanlılar’a Dımaşk’ta Eğitim Kurumları Tipolojileri: Nuaymi’nin Medrese Tarihi (1079-1516)” adlı proje Tübitak 1002 - Hızlı Destek Programı kapsamında destek kazanmıştır.

Hocalarımızı tebrik eder,başarılı bir proje dönemi geçirmelerini temenni ederiz.

1002 İlahiyat.png (1.02 MB)

HIZLI ERİŞİM