TÜBİTAK Yeni Proje Çağrıları

Değerli Akademisyenlerimiz,

TÜBİTAK tarafından açılan iki yeni çağrı için bilgi vermek isteriz.  Bunlardan biri “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısıdır. (Sipariş Ar-Ge-2020) Bu çağrıda müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu çağrıda iki taraf bulunmaktadır. Bunlardan biri yerli sermaye şirketi (Müşteri Kuruluş) bir diğeri ise Ar-Ge faaliyeti yapan Tedarikçi Kuruluştur (KOBİ). Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak, proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır. TÜBİTAK da belirli koşullarda bu işbirliğini mali olarak destekleyecektir. Tedarikçi Kuruluş kapsamında şirketi olan akademisyenlerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Çağrı ön kaydı için son tarih 17 Ağustos 2020, başvuruların alınması için son tarih 31 Ağustos 2020’dir. Çağrı linkinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi-siparis-ar-ge-2020-acildi

 

Yeni açılan diğer çağrı ise “Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısıdır (Patent Lisans-2020-1). Amaç, üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin lisanslama ve devir yolu ile sanayiye aktarılmasını sağlamaktır. Bu çağrıda iki taraf bulunmaktadır. Bu taraflardan bir tanesi Türkiye de yerleşik sermaye şirketi “Müşteri Kuruluş” tur. Diğer taraf ise üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofislerini içine alan “Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş”tur. Patent başvurusu olan akademisyenlerimizin MİTTO’ya geri bildirimde bulunmaları halinde detaylı açıklama yapılacaktır. Çağrı ön kaydı için son tarih 17 Ağustos 2020, başvuruların alınması için son tarih 31 Ağustos 2020’dir. Çağrı linkinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-patent-tabanli-teknoloji-transferi-destekleme-cagrisi

 

Saygılarımızla,

MİTTO Merkez Müdürlüğü

HIZLI ERİŞİM