Ufuk 2020 Programı Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrıları

Ufuk 2020 Programı Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrısı, 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmek konusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. 1 milyar Avro bütçeyle, yeni çağrı, mevcut durumun aciliyetine ve yeni Komisyon'un hedeflerine cevap veren iklim ve çevre ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.


Aktif çağrı listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK:

Çağrı Programları

HIZLI ERİŞİM