Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) 2019 Yılı 2’nci Dönem Çağrılı ve Güdümlü Projeler Duyurusu

 

AFAD tarafından 2012 yılında başlatılan “Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)” ile ülkemizin depremle ilgili öncelikli alanlarında yeni bilgiler üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve deprem konusundaki araştırmaların çok katılımcı yapıya ve uygulamaya aktarılabilecek sonuç odaklı projelere dönüştürülerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, 2019 yılı ikinci döneminde, UDAP kapsamında desteklenecek olan; Kamu kurumlarımız ve üniversitelerimizden araştırmacıların önereceği “Çağrılı” ve Başkanlığımızca kapsamı belirlenmiş olan “Güdümlü”projelerin çağrısı açılmıştır.

2019 yılı Güdümlü Projeler kapsamında:

* 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) konusunda Ar-Ge çalışmaları,

* Aktif fay karakterizasyonu ,

* Deprem zemin etkileşimi,

* Afetlerin ekonomik etkilerinin modellenmesi,

* Jeomedikal afetler,

* Sigortacılık sektöründe heyelan ve taşkın afetleri için modeller ve

* İstanbul İli kültürel ve tarihi varlıkların deprem zararlarını azaltma çalışmaları

konularında projeler desteklenecektir.

2019 yılı 2’nci Dönem Çağrılı Projeler kapsamında:

Türkiye kapsamında afet zararlarının azaltılması konusunda yapılacak her türlü Ar-Ge niteliğindeki çalışma desteklenecektir.

Başkanlığımızın ilgili web sitelerinde (https://www.afad.gov.tr/https://deprem.afad.gov.tr/) detaylı bilgilerle beraber ulaşabileceğiniz “Proje Öneri Formu”nun, UDAP Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılacak proje önerileri için, son başvuru tarihi 2 Eylül 2019 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar proje önerilerinin 1 asıl ve 1 kopya olmak üzere, zarfın üzerine “ÇAĞRILI PROJE” veya “GÜDÜMLÜ PROJE” ibaresi yazılarak, aşağıda belirtilen iletişim adresine kargo ile iadeli taahhütlü ve udap@afad.gov.tr adresine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM ADRESİ:

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159  06510 Çankaya/ Ankara

 

AYRINTILI BİLGİ:

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Bilgilendirme ve Strateji Çalışma Grubu

Tel: (0312) 258 23 23 / 2125-2115-2152

e-posta: udap@afad.gov.tr

 
 

HIZLI ERİŞİM