Yenilikçi Arayüz Yapıları Platformu (YAY) Projesi

 

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı MİTTO müdürümüz Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU'nun yürütücü olduğu Yenilikçi Arayüz Yapıları Platformu (YAY) Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı tarafından destek almaya hak kazanmıştır.


Yay Projesi’nin Amacı:

İstanbul Bölgesindeki üniversiteler ve teknoparklar bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri TTO ile sanayi Ar-Ge Merkezleri gibi farklı oluşumlardaki Yenilikçi Ara yüz Yapılarının kuruluş amaçlarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak ve  kurumsal kapasitelerini arttırmak için etkileşimli birlikte öğrenen bir yapıya sahip sürdürülebilir bir platform oluşturarak, katılımcı ve kapsayıcı yöntemlerle işlevselliklerinin artırılması ve atıl kapasitelerinin değerlendirilmesine yönelik işletme modellerinin geliştirilmesidir.

Marmara Üniversitesinin yürütücülüğünde 1.352.022,45 TL bütçe ile gerçekleştirilecek olan YAY Projesi, Sabancı Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Okan Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Teknopark İstanbul,Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, SUNUM (Kalkınma Bakanlığı, İleri Araştırma Altyapısı) VSY Biotechnology (Ar-Ge Merkezi) ve Atabay İlaç (Ar-Ge Merkezi) ortaklığı ve iştirakçiliği ile desteklenecektir.

HIZLI ERİŞİM