II. International Green Biotechnology Congress (IGBC) 09 - 11 Eylül 2019

9-11 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen II. International Green Biotechnology Congress (IGBC)' de, bitkilerin besinsel niteliğini iyileştirme ve miktarını artırma ve üretim ekonomisini de iyileştirme amacıyla bitkiler üzerinde biyoteknolojik yöntemler uygulayan yeşil biyoteknoloji araştırma ve uygulamaları irdelenmesi ile katılımcıların konuyla ilgili akademik bir çalışmayla düşüncelerini paylaşacakları bir ortam ve platform sağlanmıştır.

Kongrenin üçüncü gününde ise, araştırma, geliştirme, üretim ve ticarileşmede aktif olan akademik ve endüstriyel üyelerin iş birliğini sağlayan Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) tarafından yönetilen Endüstriyel Fuar Günü “Industrial Expo Day (IED)” düzenlenmiştir. Böylelikle, üç gün süren bilimsel sunumlar, poster oturumu ve Endüstriyel Fuar Günü ile teknoloji transfer kapasitesinin nasıl artırılacağı ve yeşil biyoteknoloji konusunda ortaklarla sürdürülebilir işbirliğinin nasıl sürdürüleceği hakkında görüşmeler yapılmış ve tüm dünyadan akademisyenler ile  biyoteknoloji sektörü paydaşları bir araya getirilmiştir.

etkinlik.marmara.edu.tr/igbc2019

 

HIZLI ERİŞİM